Сайт в режимі тестування. Для розміщення оголошень потрібно пройти 3-хвилинну реєстрацію

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

1. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. «Сайт» – справжній веб-сайт “novaonline.com.ua”, доступний за адресою “https://novaonline.com.ua” або “https://www.novaonline.com.ua” або “novaonline.com.ua” або “www.novaonline.com.ua”
1.2. «Власник» – мається на увазі особа яка законно володіє правами на Сайт і домен novaonline.com.ua.
1.3. «Користувач» – особа, яка звертається і використовує інформацію будь-якого роду, яка розміщену на Сайті Власника, так і пов’язану з Сайтом посиланнями, які або завантажені з Сайту, або отримані шляхом звернення до Сайту.
1.4. «Інформація» – надана Користувачу Сайту інформація текстового або графічного характеру. Інформація призначена для повнолітніх (18+) дієздатних громадян і не повинна використовуватися іншими особами, якщо це спеціально не передбачено чинним законодавством України. Інформація може містити елементи реклами діяльності особи (осіб), які на законних підставах здійснюють роздрібну торгівлю, надання послуг і т.п.
1.5. Використання Сайту означає безумовну згоду Користувача з цим Договором і зазначеними в ньому умовами обробки його персональних даних. В разі незгоди з цими умовами Користувач повинен утриматися від використання Сайту.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Договір про використанні Сайту (далі – «Договір») укладається між Власником, і будь-яким Користувачем Сайту. Звернення до будь-якого з розділів Сайту, розміщення на нього посилань в друкованих ЗМІ або в мережі Інтернет, цитування та передрук матеріалів сайту, мають на увазі юридично зобов’язуючу згоду Користувача на дотримання умов і положень цього Договору. Власник і Користувач в сукупності іменуються «Сторонами».
2.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України. Його умови однакові для всіх Користувачів, незалежно від їхнього статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець та інше).
2.3. Цей Договір набуває чинності з моменту перегляду інформації Сайту Користувачем, оформлення Користувачем замовлення на розміщення будь якої рекламної інформації (оголошень, рекламних блоків, інформацію про компанію, прес-релізи, прайс-листи, адреси сайтів тощо).
2.4. Власник і Користувач підтверджують, що чинний Договір не є фіктивним або Договором, укладеним під впливом тиску або обману.

3. ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ САЙТУ

3.1. Під використанням матеріалів Сайту розуміється будь-яке відтворення, поширення, переробка й інші способи, передбачені Законом України «Про авторське і суміжні права».
3.2. Будь-яке використання матеріалів Сайту Користувачем допускається тільки з письмового дозволу Власника Сайту.
3.3. При використанні матеріалів сайту Користувач зобов’язаний дотримуватися таких правил:
3.3.1. Передрук матеріалів Сайту можливий тільки з письмового дозволу Власника Сайту;
3.3.2. Використання Користувачем матеріалів Сайту не повинно порушувати Статті 21-25 Закону України «Про авторське і суміжні права» та Закон України «Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право»;
3.3.3. При отриманні Користувачем письмового дозволу від Власника Сайту на використання матеріалів, обов’язково повинні бути виконані наступні умови:
а) При відтворенні матеріалів Сайту в мережі Інтернет Користувач зобов’язаний дати відкрите (rel=’dofollow’) для пошукових систем гіперпосилання на Сайт, конкретний розділ або відповідну сторінку Сайту. Це гіперпосилання має розташовуватися на початку або в кінці відтвореного матеріалу;
б) Відтворення в мережі Інтернеті матеріалів Сайту, отриманих з вторинних джерел, можливе тільки з посиланням на першоджерело;
3.3.4. Дотримуватися точності відтворення матеріалів Сайту. Не допускається переробка оригінального тексту. Скорочення матеріалу допускається, але тільки в тій мірі, в якій це не призводить до спотворення його сенсу.
3.4. Всю відповідальність за текстовий або графічний зміст реклами, тексти безкоштовних оголошень – несе рекламодавець або особа яка надала інформацію.
3.5. Будь-яке відтворення (в тому числі на інших сайтах в мережі Інтернет), поширення, переробка, публiкацiя, передрук, тиражування і т.п. текстів безкоштовних оголошень Сайту – заборонено.

4. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ

4.1. Власник відмовляється від гарантій будь-якого виду, що стосуються будь-якої інформації, представленої на Сайті, яка прямо відноситься до Сайту, так і згаданої в матеріалах сайту. Ні при якій ситуації Власник не буде нести відповідальність за будь-які спеціальні, непрямі, опосередковані, а також будь-які інші види шкоди, які виникли в результаті використання і які виникли в зв’язку з використанням інформації, розташованої на Сайті.
4.2. Власник не несе відповідальності і не дає гарантій відносно наступних питань, а саме:
4.2.1. Відповідності Сайту та його функціональних можливостей вимогам Користувача;
4.2.2. Відсутності перебоїв і помилок, своєчасності, надійності і безпеки роботи Сайту і його функцій;
4.2.3. Точності і надійності результатів використання Сайту і його функцій, усунення помилок і недоліків.
4.3. При завантаженні або отриманні матеріалів Сайту іншими шляхами (не через браузер), Користувач несе повну та виключну відповідальність за шкоду, яка може бути заподіяна його комп’ютеру, смартфону та іншим електронно-цифровим пристроям, або втрату даних, обумовлених завантаженням такими шляхами матеріалів Сайту.

5. ПОСИЛАННЯ НА ІНШІ ВЕБ-САЙТИ

5.1. Сайт може містити інформацію про сайти третіх осіб та гіперпосилання на сторонні сайти.
5.2. Перехід на будь-який інший Інтернет-ресурс, пов’язаний з даним Сайтом, здійснюється на страх і ризик Користувача.
5.3. Власник не несе відповідальності за точність інформації, даних, поглядів, порад або заяв, зроблених на цих сайтах.
5.4. Власник не несе ні прямої ні непрямої відповідальності за збиток або збитки, що виникають або виникли в зв’язку з використанням продуктів або матеріалів, розміщених на сайтах третіх осіб, пов’язаних з даним Сайтом посиланнями.
5.5. Власник не дає ніяких рекомендацій щодо інших сайтів, посилання на які можуть бути розташовані на сторінках цього Сайту. Правила використання даного Сайту не поширюються на інші сайти, на які може бути здійснений перехід з даного Сайту.

6. ТОРГОВІ МАРКИ ТА БРЕНДИ

6.1. Всі торгові марки, бренди і назви, на які даються посилання в матеріалах цього Сайту, є власністю їх відповідних власників.

7. ІНФОРМАЦІЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ХАРКТЕРУ

7.1. Персональні дані Користувача, які він надає при оформленні замовлення на розміщення оголошення, рекламного блоку, інформації про компанію, прес-релізу компанії, прайс-листу, адреси сайту тощо, є конфіденційними. Персональні дані Користувача використовується Власником Сайту виключно в цілях виконання замовлення Користувача і не можуть бути передана третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, запитом правоохоронного органу України або на прохання самого Користувача.
7.2. Користувач дає свою згоду Власнику здійснювати обробку його персональних даних, в тому числі: поміщати персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності).
7.3. Власник зобов’язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані іншій третій стороні (крім передачі даних пов’язаним особам, а також на обов’язковий запит компетентного державного органу).

8. УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ ЯКІ НАДАЄ САЙТ

8.1. Користувач має право замовити та отримати платні інформаційні послуги у вигляді публікації приватних та комерційних оголошень, розміщені рекламних графічних або текстових блоків, розміщення та публікацію прайс-листів на товари або послуги на відповідних сторінках Сайту. Порядок оплати і отримання послуги зазначений на відповідних сторінках Сайту.
8.2. У разі відмови Користувача від отримання послуги за яку вже перераховані кошти або запиту Користувача на дострокове припинення надання послуги та публікації на Сайті інформації указаної в п.8.1., грошові кошти Користувачеві не повертаються. Всі питання, що виникають в процесі оплати та отримання послуги, Користувач зобов’язується з’ясовувати з адміністрацією Сайта за контактними даними в розділі «Контакти».
8.3. Термін оброблення (модерації, перевірки) замовлення від Користувача на отримання платної інформаційної послуги Сайту – до 2 робочих днів з моменту його оформлення. У разі, якщо замовлення відправлене у вихідний або святковий день, термін оброблення (модерації, перевірки) замовлення починається з першого робочого дня після вихідного або святкового дня.
8.4. Власник Сайту має право відмовити Користувачеві або другій особі в отриманні інформаційних послуг Сайту без пояснення причин.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.
9.2. У разі виникнення суперечок, пов’язаних з виконанням Сторонами цього Договору, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії – 7 (сім) робочих днів з дати її подання.
9.3. Власник не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Користувачем при оформленні замовлення на отримання інформаційної послуги.
9.4. Користувач, який замовив інформаційну послугу на Сайті, несе повну відповідальність за достовірність поданої інформації та її зміст зазначений при оформленні замовлення.

10. ЗМІНА УМОВ

10.1. Цей Договір є договором-офертою між Власником Сайту та Користувачем.
10.2. Власник Сайту залишає за собою право змінити цей Договір як повністью так і частково. Подібні зміни вступають в силу з моменту їх розміщення на Сайті. Використання Користувачем матеріалів сайту після будь якої зміни Договору автоматично означає його згоду з цим Договором та його положенями.

Всі права застережено © 2024 novaonline.com.ua